Chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn

hệ thống thanh toán alepay
Thanh toán trực tuyến dựa trên đăng ký bằng thẻ ngân hàng (khoản thanh toán tín dụng không có lãi suất; tiết kiệm thời gian)
hệ thống thanh toán paypal
PayPal là cách an toàn hơn, dễ dàng hơn để thanh toán trực tuyến mà không tiết lộ số thẻ tín dụng của bạn.